Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว

“Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย สภา สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA โดยแบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร ประเภทโรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทยานพาหนะ ประเภทบริษัทนำเที่ยว ประเภทสุขภาพและความงาม ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ ททท.เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ทั้งนี้ ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ดังนั้นการตรวจสอบสถานประกอบการ หรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว การตรวจสอบ (Post Audit) จึงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท.จัดทำขึ้น”

ขั้นตอนมาตรฐาน SHA

ลงทะเบียน

สถานประกอบการ ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha

กรอกรายละเอียด

สถานประกอบการ กรอกรายละเอียดตามขั้นตอน, ตอบคำถามตามแบบฟอร์ม Checklist, แนบภาพถ่ายประกอบ, เอกสารอื่นๆ

ดำเนินการตรวจสอบ

สมาคมฯ ดำเนินการตรวจสอบ Checklist และรับรองผล Checklist

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

สุ่มตรวจ

คณะกรรมการฯ สุ่มตรวจ สถานประกอบการ

มอบตราสัญลักษณ์

มอบตราสัญลักษณ์

รวบรวม

ททท. รวบรวมขั้นตอนสุดท้าย

สนามกอล์ฟผ่านมาตรฐาน SHA

เรด เมาท์เทิน กอล์ฟ คลับ​
ลากูน่ากอลฟภูเก็ต
ธนาซิตี้ คันทรี คลับ
บันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน
อัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คลับ
แม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา
สนามกอล์ฟ สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี
สนามกอล์ฟหริภุญชัย กอล์ฟคลับ
เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ
กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ
นิกันติ กอล์ฟ คลับ
กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ
ปาล์มฮิลส์ กอล์ฟ รีสอรท์ แอดน์ คันทรี คลับ
สนามกอล์ฟสันติบุรีสมุยคันทรี่คลับ
สนามกอล์ฟ แบลคเมาท์เทน
สนามเชียงใหม่ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท
อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่
สนามกอล์ฟ ไทยคันทรี คลับ
สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัลเจมส์ ซิตี้

ร่วมสร้างความสนุกโดย