การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ ประชุมเตรียมการและหารือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟและส่งเสริมการขายกอล์ฟแบบ New Normal ทางตลาดออนไลน์ในจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “คิดถึงก๊วน…ชวนตีกอล์ฟ”

โดยมีนายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผอ.ททท.กองตลาดภาคตะวันออก นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง นายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูนพร้อมสมาชิกชมรมฯรวม 5 สนาม และนายธีระ ศิริเจริญ CEO golfdigg พร้อมทีมงานในวันที่ 5 ก.ค. 63 เวลา 13.30 ณ หอประชุมโชควัฒนา สนามกอล์ฟหริภุญชัย กอล์ฟ คลับ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน